13-02-2015  Miljoenen euro's voor het veiliger maken van de N36 in Overijssel komen eerder beschikbaar. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het verlengen van in- en uitvoegstroken.

De N36 tussen Almelo en Ommen  staat bekend als een dodenweg. In acht jaar tijd vielen er 17 doden als gevolg van ongelukken. De weg is een belangrijke verbindingsweg tussen Twente en het noorden en is een ontsluitingsweg voor bedrijventerreinen in Amelo, Wierden en Vriezenveen. Het vrachtverkeer maakt dan ook veelvuldig gebruik van deze weg.

Onderzoek

EVO begeleidde  vorig jaar het onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op deze weg. Uit het onderzoek bleek dat naast het verkeersgedrag ook de inrichting van de weg tussen de aansluiting met de A35 en rotonde Witte Paal fors te wensen overlaat. Zo is de weg relatief smal en zijn er korte in- en uitvoegstroken.

Budget

Op basis van het onderzoek en met steun van de betrokken partijen zijn voorstellen uitgewerkt en ingediend voor het programma Meer Veilig 3 om een aantal  maatregelen uit te voeren.  Vervolgens is een budget van 6,5 miljoen euro door de overheid toegekend. Recente dodelijke ongelukken leidden tot extra druk vanuit politiek en bevolking om de situatie op de weg te verbeteren. Minister Schultz van Haegen deed onlangs de toezegging om het geld eerder beschikbaar te stellen.

Reconstructie

Met het geld worden in- en uitvoegstroken verlengd, vindt op enkele knelpunten een reconstructie plaats van de weg en worden de rijbanen over een langer gedeelte van de weg fysiek van elkaar gescheiden.

EVO is tevreden met de toezegging van de minister. Wel is EVO van mening dat over enkele jaren een verdere verbetering van de weg noodzakelijk is. Verdere verbreding en het opheffen van ongelijkvloerse kruisingen zijn noodzakelijk voor verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N36, aldus EVO.