16-10-2015  Bedrijven in de regio Twente krijgen met een grote strop te maken als Rijkswaterstaat in 2017 groot onderhoud pleegt aan de sluizen bij Delden en Hengelo. Door dit onderhoud is het Twentekanaal, de enige route voor bedrijven die producten via het water aan- en afvoeren in Delden, Hengelo en Enschede, 35 dagen onbruikbaar.

Verladersorganisatie EVO en Port of Twente willen dat Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu alles in het werk stellen om de stremming van het kanaal zo kort mogelijk te houden.

Onderhoud aan infrastructuur is noodzakelijk. EVO en Port of Twente betwijfelen echter of Rijkswaterstaat de vertraging hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Rijkswaterstaat zet bij de aanbesteding namelijk in op 16 werkuren per dag. De organisaties pleiten voor een 24-uurswerkdag.

Schade

Het productieproces van veel handels- en productiebedrijven is afhankelijk van de aan- en afvoer van producten over het Twentekanaal. Uit een rondgang onder bedrijven die aangesloten zijn bij EVO en Port of Twente blijkt dat de schade als de sluizen bij Delden en Hengelo 35 dagen onbruikbaar zijn, bijna zes miljoen euro is. Bovendien is Hengelo een binnenvaartknooppunt voor het achterland. De Combi Terminal Twente slaat containers over voor tientallen bedrijven in het oosten van Nederland en Duitsland. Omdat ook deze bedrijven hun productieproces hierop moeten aanpassen, is de totale schade van het langdurige onderhoud vele malen hoger.