Minder kans op oponthoud met een AEO-vergunning

Belangstelling voor AEO-vergunning blijft toenemen

08-02-2019  De belangstelling voor AEO-vergunningen neemt flink toe onder Nederlandse bedrijven die internationaal zakendoen. De naderende brexit speelt hierbij een rol, maar ook de herbeoordeling van bestaande vergunningen, waarmee de douane momenteel druk bezig is.

Met een AEO-vergunning kunnen bedrijven privileges krijgen bij de douaneafhandeling van hun inkomende en uitgaande zendingen. De afkorting staat voor Authorised Economic Operator, oftewel geautoriseerde marktdeelnemer. Om deze status te bemachtigen, moet een bedrijf voldoen aan specifieke richtlijnen, die geregeld worden getoetst.

Onder Nederlandse bedrijven die internationaal zakendoen neemt de belangstelling voor AEO-vergunningen flink toe. Dit heeft te maken met de naderende brexit, maar ook met de herbeoordeling van bestaande vergunningen door de douane. In het Douanewetboek van de Unie (DWU), dat in 2016 is gepubliceerd, zijn de criteria voor AEO namelijk gewijzigd en de douane is verplicht om uiterlijk in april alle vergunningen te herbeoordelen en aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Voordeel van AEO-vergunning

Onze bedrijfsadviseur Ronald Kok houdt zich onder meer bezig met aanvragen voor AEO-trajecten. “Ondernemers zien dat de douane nu bovenop dit onderwerp zit, maar hebben zelf nooit eerder over de gevolgen van een herbeoordeling nagedacht. Sommige bedrijven komen nu in de problemen omdat ze niet kunnen aantonen dat ze aan de AEO-eisen voldoen. Dan is er een reële kans dat de vergunningen worden ingetrokken.”

Verminder de kans op oponthoud

Uit ons recente onderzoek onder declaranten blijkt dat bedrijven de AEO-vergunning vooral aanvragen om de hoeveelheid douanecontroles te verminderen; een voordeel dat na de brexit wel eens goed van pas zou kunnen komen. Marcel Kuijt, collega van Kok: “Een mogelijk scenario na de brexit kan zijn dat goederen vast komen te staan bij de ferry naar Engeland. Zeker bij verse goederen is dat heel vervelend.” Hij raadt bedrijven dan ook aan zich goed voor te bereiden op de brexit. Hoewel nog niet alle gevolgen van de brexit bekend zijn, staat wel vast dat het Verenigd Koninkrijk (VK) straks geen onderdeel meer is van de EU. “Dat betekent dat goederen met de bestemming VK langs de douane moeten. Een AEO-vergunning fungeert dan als smeerolie en vermindert in ieder geval bij export de kans op oponthoud.”

AEO-certificaat verkrijgen of behouden

Heb je vragen over een AEO-traject? Onze bedrijfsadviseurs bieden hulp bij het verkrijgen of behouden van een AEO-certificaat. Je kunt bij hen terecht voor het aanvragen van de certificering volgens een helder stappenplan, het realiseren van de inrichting van het beheer en het onderhoud van jouw AEO-certificering of het uitvoeren van een (periodieke) audit om de mate van actualiteit van jouw bedrijfsvoering in relatie tot de (nieuwe) AEO richtlijnen vast te stellen.

Anneke
Contact

Vragen over de brexit?

Anneke helpt je graag verder