21-06-2011 De schadelijke uitstoot van goederenvervoer door vijftien bedrijven in en rond Lelystad kan tien procent dalen. Deze emissiereductie levert de bedrijven ook nog eens bijna tien procent besparing op de kosten op.

Dit blijkt uit het onderzoek in het kader van het project Emissiereductie Lelystad. Het project is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente met EVO. Het onderzoek heeft bij vijftien deelnemende bedrijven in de gemeente de emissies van hun logistieke activiteiten in kaart gebracht, waaruit aanbevelingen zijn voortgevloeid om die uitstoot te verminderen.

Het doorvoeren van verbeteringen zou de CO2-uitstoot met 10 procent reduceren. De mogelijkheid om de uitstoot van NOx en fijnstof is 12 procent en 7 procent. In geld leveren de maatregelen een kostenbesparing van 9,9 procent op. Maatregelen die het meeste effect sorteren zijn onder meer verlaging beleveringsfrequentie, rijden op aardgas en inzet van LZV’s.