13-12-2011  Het verzuim in de sector transport en logistiek is afgelopen twee jaar gedaald en de gezondheid van werknemers is verbeterd. Ook zijn werkgevers en werknemers meer bereid om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Trendrapport 2011 van Gezond Transport. Aan het onderzoek deden bijna 900 werkgevers mee en ruim 4700 werknemers.

Vergrijzing

Minder verzuim sector logistiek en transportIn vergelijking met 2009 vinden meer bedrijven het belangrijk dat werknemers gezond blijven. Iedereen is hard nodig, omdat meer mensen met pensioen gaan en goede mensen lastig te vinden zijn. Vier op de tien werkgevers voorziet knelpunten bij het inzetbaar houden van oudere werknemers. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens de deelnemers aan het onderzoek bij werkgevers én werknemers.

Zwaar werk

Bijna de helft van de werknemers zegt het huidige werk niet tot het pensioen te willen doen, of hierover geen mening te hebben. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de fysieke zwaarte van het werk, de werkdruk/stress en de hoogte van het salaris.