Minder voorraad, betere service

De rol van het management is belangrijk bij goed voorraadbeheer

Met een lagere voorraad dezelfde of betere service bieden en ook nog eens kosten besparen. Het kan, maar alleen als het management daartoe het initiatief neemt.

Binnen veel logistieke bedrijven draait het om de goede voorraadhoogte en de juiste service. Het zijn die punten waarop het management stuurt en dat valt niet mee in deze tijd. De nadruk komt steeds meer te liggen op het werkkapitaal. En hoe kun je dan met een lagere voorraad dezelfde of betere service bieden?

Kostenbesparing

Voor het management is het belangrijk om te weten waar ze invloed op kunnen en moeten uitoefenen. Het gaat hierbij niet alleen om theoretische bespiegelingen, maar vooral praktische zaken die belangrijk zijn bij het optimaliseren van de voorraad. Denk hierbij aan ABC/XYZ classificatie, voorraadstrategie, voorraadverantwoordelijkheid, servicegraad en kosten. Dat zijn zaken die al snel tienduizenden euro’s kostenbesparing opleveren.

Communicatie

Daarnaast is communicatie een belangrijk punt. Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en communicatie. Als een product meer verkocht gaat worden en je weet dat niet, dan heb je te weinig. Andersom geldt dat natuurlijk ook. En gaat een klant andere producten afnemen, moet je dat als voorraadbeheerder ook weten. Zo kun je op basis van historie en forecasting een optimale voorraad berekenen.

De rol van het management is dus essentieel bij optimaal voorraadbeheer. Aan de ene kant door de servicegraad en de voorraden te bepalen. Aan de andere kant door heldere afspraken te maken met betrekking tot verantwoordelijkheden en communicatie in de keten. In beide gevallen is er nog voldoende winst te behalen.

Aan de slag

Voor de ambitieuze doe-het-zelver hebben we de whitepaper “Hoe effectief voorraadbeheer het magazijn kan verbeteren” geschreven. In deze whitepaper staan uitdagingen van voorraadbeheer en gevolgen van onjuist voorraadbeheer. Tot slot geeft voorraadexpert Paul Durlinger tien tips om je voorraadbeheer te optimaliseren: van een abc-analyse tot aan een berekening van de bestelgrens. Hierbij is ook de link gemaakt naar interessante publicaties van Paul. Deze whitepaper is een onderdeel van de magazijnoptimalisatie reeks.
 

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder