28-02-2014  Het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam over 2013 bedraagt 227 miljoen euro. Dat is 1 miljoen minder dan het resultaat over 2012. Dat maakt het Havenbedrijf vandaag bekend.

Maasvlakte 2

Door investeringen in met name Maasvlakte 2 zijn de rentelasten en afschrijvingen gestegen en namen de inkomsten uit het havengeld af. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit de verhuur van terreinen groter waren, vooral door uitgifte van nieuwe terreinen en door de integratie van de zeehaven van Dordrecht.

Inkomstenbronnen

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met 29,8 miljoen euro (+10,2 procent) tot 321,5 miljoen euro. De havengelden daalden met 4,7 miljoen euro (-1,5 procent) tot 302,6 miljoen euro.

Niet onverwacht

Volgens het Havenbedrijf is de daling niet onverwacht. ‘Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze schulden opgelopen tot 1,2 miljard euro. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Gecombineerd met de iets terugvallende overslag zorgt dat voor een licht gedaalde winst’, aldus financieel directeur Paul Smits.