31-05-2012  Het bruto minimumloon wordt op 1 juli verhoogd naar 1456,20 euro per maand. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen.

Wettelijk

Elke werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar worden andere bedragen vastgesteld: het minimumjeugdloon. Per leeftijd geldt een ander minimumloon. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon.

Boete

Als een werkgever minder dan het minimumloon betaalt, riskeert hij een boete van de Arbeidsinpectie. In een cao kan overigens een hoger minimumloon zijn afgesproken.