Minister beantwoordt Kamervragen over uitstel verruiming Twentekanaal

Wij, organisaties van de binnenvaart en regionale overheden gaan binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat.

De minister heeft antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer over de vertraging van de verruiming van het Twentekanaal. De minister wil onderzoeken of er met verkeersmaatregelen al eerder beperkt met grotere schepen (klasse Va) gevaren kan worden en ook of en met welke middelen een versnelling van de werkzaamheden mogelijk is. Duidelijk is wel dat een vertraging van de realisatie van de verruiming ten opzichte van de oorspronkelijke planning niet kan worden voorkomen. De vertraging kan oplopen tot anderhalf jaar.

Verruiming Twentekanaal maakt varen met grotere schepen mogelijk

Rijkswaterstaat verruimt het Twentekanaal tussen de sluis Delden en Enschede en de zijtak Almelo tot 2,80 meter. Ook het deel tussen de IJssel en de sluis Eefde wordt verruimd. Tevens wordt uitgesteld onderhoud uitgevoerd aan oevers en worden wachtplaatsen uitgebreid. Door de verruiming kan met grotere schepen gevaren worden op het kanaal. Dit maakt het vervoer per binnenschip voor productie en handelsbedrijven aantrekkelijker. Naast de verruiming van het kanaal wordt er een tweede sluiskolk gebouwd bij de sluis Eefde en worden de sluizen bij Hengelo en Delden in het voorjaar van 2018 gerenoveerd.

Teleurstelling over vertraging

Over de werkzaamheden aan het kanaal vindt regelmatig overleg plaats tussen Rijkswaterstaat, regionale overheden, bedrijven en ondernemersorganisaties zoals evofenedex. In dit overleg streven we naar afstemming van de werkzaamheden zodat de overlast voor ondernemers, bijvoorbeeld als gevolg van de renovatie van de sluizen Hengelo en Delden, wordt verminderd. Bedrijven hebben daarnaast veel baat bij een goede informatievoorziening over duur en tijdstip van stremmingen van het kanaal door de renovatie van de sluizen en andere werkzaamheden. Wij, organisaties van de binnenvaart en regionale overheden zijn teleurgesteld over de vertraging van de start van de werkzaamheden voor de verruiming en gaan hierover binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat. De vertraging heeft geen gevolgen voor de geplande stremming van het kanaal door de renovatie van de sluizen Hengelo en Delden in april van dit jaar en de bouw van de Tweede sluiskolk bij Eefde.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder