Zoetermeer, 13 december 2012

Eerste stap in goede richting, tachograafkaarten blijven veel te duur

De prijsstijging van tachograafkaarten en vergunningen voor personenvervoer* voor het jaar 2013 is bekend. Komend jaar worden de prijzen van tachograafkaarten met twee procent verhoogd, in plaats van de eerder geplande zes procent. Vergunningen voor personenvervoer (taxi’s en touringcars) worden met 2,25 procent in plaats van tien procent verhoogd. Dat heeft minister Schultz van Haegen bekend gemaakt. De geringe prijsstijging zien verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) als een eerste stap in de goede richting. Toch blijft uitgever Kiwa dikke winst maken op de uitgifte van tachograafkaarten. De drie organisaties houden daarom onverminderd vast aan de broodnodige prijsverlaging van 25 procent.

Kostendekkendheid 125 procent

Het Rijksbeleid schrijft voor dat Kiwa, dat namens de overheid de tachograafkaarten levert, deze taak kostendekkend moet uitvoeren. Eerder dit jaar bleek na onderzoek echter dat Kiwa forse winst maakte. Een tachograafkaart kost per 1 januari 2013 circa 100 euro (exclusief BTW).Deze prijs ligt nog steeds 25 procent boven de kostprijs. TLN, KNV en EVO vinden het ongehoord dat Kiwa bij het vervullen van een publieke taak zoveel winst maakt over de rug van vervoerders en blijven vasthouden aan een forse prijsverlaging..

Concurrentienadeel

In vergelijking met ons omringende landen is de prijs bovendien tot 2,5 keer zo hoog. Dit is slecht voor de internationale concurrentiepositie van ons land in het wegvervoer, aldus de organisaties. EVO, TLN en KNV roepen minister Schultz van Haegen dan ook met klem op door te pakken, door de prijzen van tachograafkaarten te verlagen en daarmee meer in lijn te brengen met de ons omringende landen.

* Het gaat om kaarten en vergunningen die nodig zijn voor 140.000 vrachtauto’s, 40.000 taxi’s en 5.000 touringcars in Nederland