Minister bepleit duurzame en veilige zeescheepvaart

Producten zo duurzaam en veilig mogelijk vervoeren

28-11-2019  Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft zich afgelopen week in Londen bij de International Maritime Organisation (IMO) hardgemaakt voor verdere verduurzaming van de zeescheepvaart en het versterken van de veiligheidscultuur in die sector. Dit ligt in lijn met de 'Visie Handel en Logistiek in 2040' van de Logistieke Alliantie en wordt door evofenedex dan ook ondersteund. Voor in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven is het belangrijk dat hun producten zo duurzaam en veilig mogelijk worden vervoerd. Ook over zee. Aangezien maritiem transport in de regel internationaal is, is het goed dat de minister zich tot de Verenigde Naties wendt om daar te werken aan een gelijk speelveld voor duurzaam en veilig maritiem transport.

Rol IMO

Minister van Nieuwenhuizen stelde in Londen dat Nederland zich in IMO graag wil inzetten voor een duurzamere en veilige scheepvaart. Het meedenken over oplossingen voor zwavel- en stikstofuitstoot, maar ook veilig zeetransport kan volgens haar alleen succesvol in internationaal verband vormgegeven worden. evofenedex onderschrijft dat belang voor Nederland. “Als het gaat om milieu- en veiligheidseisen aan maritiem transport, zien wij het liefst dat die normen internationaal worden afgesproken zodat onze handels- en productiebedrijven ook maritieme diensten kunnen inkopen onder dezelfde voorwaarden als concurrenten in andere delen van de wereld”, aldus algemeen directeur van evofenedex Machiel van der Kuijl.
 


Regels IMO

In 2018 is binnen IMO-verband afgesproken dat in het jaar 2050 de CO2-uitstoot met 50 procent moet zijn afgenomen. Nederland heeft in haar Green Deal Maritiem onder andere ingezet op de verbetering van ketensamenwerking, het opzetten van langetermijncontracten om schonere schepen te bouwen en het inrichten van een innovatiefonds. Per 1 januari treedt bovendien een nieuwe IMO-richtlijn in werking die rederijen verplicht alleen op laagzwavelige brandstoffen te varen of gebruik te maken van scrubbers. Daarnaast werkt IMO ook aan internationale standaarden voor veilig transport zoals het vastzetten van lading, schip ontwerpstandaarden en bemanningseisen.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder