Project geeft economische impuls aan regio én impuls aan vervoer over water

Leestijd 2 minuten

25-06-2020  Het vernieuwen van de bruggen en verruimen van de sluis bij Kornwerderzand kan van start gaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân hebben hiervoor vandaag de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend. evofenedex heeft samen met andere belangenorganisaties jarenlang gelobbyd om dit project te realiseren. Wij zijn dan ook blij met het ondertekenen van de overeenkomst.

In de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand is afgesproken een grotere sluis aan te leggen, de bestaande bruggen te vervangen en de vaargeulen te verdiepen zodat grotere schepen hiervan gebruik kunnen maken. Het Rijk betaalt 111 miljoen euro en de bijdrage vanuit de markt is 26,5 miljoen euro. De rest van de benodigde gelden komt van regionale overheden.

Uiterlijk 2025

De realisatie wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is het vervangen van de bruggen in de A7, die uiterlijk in 2025 klaar moeten zijn. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert dit werk uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de eigenaar van de bruggen en sluizen. “Dit is een bijzonder moment. Er is lang naar toe gewerkt, gepuzzeld om het geld bij elkaar te krijgen en gekeken wat de beste aanpak is. Mooi dat wij nu definitief kunnen zeggen: ‘It sil heve’! [Fries voor ‘het zal gebeuren’, redactie] Wij leggen hiermee de rode loper uit voor grotere zeeschepen, waaronder de superjachten die door Nederlandse scheepswerven worden gebouwd. Dit geeft een economische impuls aan de regio én een impuls aan het vervoer over water”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Grotere schepen

Parallel aan het vervangen van de bruggen en verdiepen van de geulen, wordt een privaatrechtelijke marktbijdrageregeling uitgewerkt. Hierna start de verruiming van de sluis, die er conform planning in 2028 kan liggen. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “Ik ben ontzettend blij dat wij deze overeenkomst over dit sluiscomplex kunnen tekenen. Wij kiezen hiermee voor een belangrijke investering in bereikbaarheid en economische groei. Het is geweldig dat wij nu kunnen beginnen met de vervanging van deze bruggen, die vaak problemen geven. Een bijzondere mijlpaal.”

In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier basculebruggen. De twee doorvaartopeningen worden straks 21,7 en 25 meter breed. De huidige westelijke grote sluis wordt verruimd zodat grotere schepen er doorheen kunnen. De bestaande vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden ook verdiept, zodat de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor deze grotere schepen bereikbaar worden.

Foto: Rijkswaterstaat