23-02-2017  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Christophe van der Maat hebben de overeenkomst ondertekend voor het Hooipolder-Plusplan. Dit plan moet bestaande problemen met files, verkeersveiligheid en sluipverkeer bij het knooppunt oplossen tot ten minste 2030 op.

Maatregelen

Het Hooipolder-Plusplan bestaat uit zes samenhangende maatregelen die de doorstroming op het knooppunt verbeteren en het sluipverkeer in de kernen van Waspik en Raamsdonk vermindert. Zo ontstaat door de aanleg van een fly-over voor verkeer op de A59 richting Utrecht onder het huidige viaduct ruimte voor een derde rijstrook en ‘vrije rechtsaffers’ waardoor diverse verkeerslichten kunnen verdwijnen. Daarnaast wordt een nieuwe parallelroute ten noorden van de A59 aangelegd.

Geld vrijgemaakt

Voor het optimaliseren van de ruimte onder het viaduct en de nieuwe parallelroute is naar verwachting 10 miljoen euro nodig. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben al eerder ingestemd met het vrijmaken van het benodigde geld voor de realisatie van het Hooipolder-Plusplan.

Betere doorstroming

Van der Maat noemt het plan volgens Omroep Brabant ‘een halve oplossing, maar het is beter dan niks’. evofenedex is het met de gedeputeerde eens en heeft dan ook gelobbyt voor de maatregelen die nu zijn opgenomen in het Hooipolder-Plusplan omdat ze zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de verkeersdoorstroming.