27-06-2013  Onlangs stelde Attje Kuiken (PvdA) Kamervragen over de kwaliteit van opleidingen voor heftruckchauffeurs. Naar aanleiding van ongevallen met heftrucks en geluiden uit de markt over de kwaliteit van de opleidingen, vroeg zij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de noodzaak van wettelijke regelingen of een verplichte certificering voor opleiders en opleidingen.

Niet wijdverbreid

In de beantwoording van deze vragen onderstreept verantwoordelijk minister Asscher het belang van kwalitatief goede opleidingen voor heftruckchauffeurs, maar zegt hij er ook van overtuigd te zijn dat het probleem van opleidingen die ver onder de maat zijn, niet wijdverbreid is.

De minister heeft er vertrouwen in dat de vele inspanningen van bedrijven en brancheorganisaties op dit terrein ertoe leiden dat de kwaliteit van de opleidingen voor heftruckchauffeurs verder verbetert. Bedrijven en brancheorganisaties spelen daarbij zelf een cruciale rol. Zij zijn in staat om de opleidingen goed te laten aansluiten op de praktijk, zodat deze ‘op maat’ zijn.

Verantwoordelijkheid werkgever

Minister Asscher wijst er verder op dat de werkgever ervoor verantwoordelijk is dat zijn heftruckchauffeurs zo opgeleid zijn, dat deze de aan hen toegewezen taken kunnen uitvoeren.

In veel gevallen kiest een werkgever een heftruckopleiding uit de markt, die een groot en zeer divers aanbod aan heftruckopleidingen kent. Brancheorganisaties ondersteunen bedrijven daarbij actief.

De minister geeft daarbij aan dat EVO en Gezond Transport - met ondersteuning van de Inspectie SZW - een handleiding met kwaliteitscriteria hebben ontwikkeld voor de selectie van de juiste opleiding voor heftruckchauffeurs.

Om de bedrijven daarin verder te ondersteunen, geeft hij bovendien aan dat EVO van plan is om meer inzicht te bieden in welke opleidingen aan de kwaliteitscriteria voldoen.

In gesprek

Minister Asscher vindt tot slot dat kwalitatief goede opleidingen van groot belang zijn en hij gaat met brancheorganisaties in gesprek om dat nog eens onder de aandacht te brengen.

EVO is blij met de reactie van de minister. Het bedrijfsleven zit niet te wachten op meer administratieve lasten en extra kosten, maar wel op meer zekerheid over de kwaliteit van opleidingen. EVO vindt dan ook dat, in het kader van eigen verantwoordelijkheid en meer zelfregulering in de logistieke sector, bedrijven vooral beter inzicht moeten krijgen in de kwaliteit van het opleidingsaanbod.