23-01-2015  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zoekt naar een oplossing voor de bezuinigingen op de sluisbedieningstijden in Twente en Overijssel. Met de partijen probeert de minister tot een werkbare bediening te komen die de bezuiniging in stand houdt maar de economie niet nadelig beïnvloedt. Dit gaf de minister eerder deze week aan tijdens een Tweede Kamer debat.

Kamerleden Van Helvert (CDA) en Bashir (SP) voelden de minister in het debat, naar aanleiding van berichtgeving van onder andere EVO, aan de tand over de dreigende vertragingen in aan- en afvoer van goederen over de vaarwegen in Nederland. De Twentekanalen moeten volgens de plannen 57 uur aan sluisbedieningen inleveren, waardoor er 144 uur per week overblijven om de sluizen te bedienen.

Oost-Nederland

EVO, het CBRB, BLN-Koninklijke Schuttevaer en Port of Twente berekenden dat er minimaal 162 uur nodig is om het huidige scheepverkeer niet te vertragen als de ladingsstromen gelijk blijven. Voor de kop van Overijssel troffen gemeenten en de provincie een voorlopige oplossing tot 1 juli 2015. Zonder nadere afspraken ontstaat hierna een situatie vergelijkbaar met de Twentekanalen.

‘Onbetrouwbaar’

In aanloop naar het debat stelde EVO dat, als het kabinet de bezuiniging op de sluisbedieningstijden in Oost-Nederland doorzet, de betrouwbaarheid van de binnenvaart in deze regio ernstig gevaar loopt. In dat geval ontstaan er teveel vertragingen en stappen bedrijven minder snel over op de binnenvaart terwijl het kabinet daar, samen met het bedrijfsleven, nu juist aan werkt.