20-11-2012  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil de Wet wegvervoer goederen (Wwg) op geen enkel punt aanpassen. Dat staat in een brief die zij vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

Drempel

Volgens EVO maakt de minister door die beslissing de drempel voor toegang tot de markt in Nederland hoger dan Europese wetgeving voorschrijft. Dat is onwenselijk, vindt de organisatie. Met het in stand houden van de lagere vergunningsgrens blijft Nederland strenger dan de Europese regels voorschrijven. Dat leidt volgens EVO tot een concurrentienadeel voor Nederland, administratieve lasten voor de koerierssector, een inflexibele markt en extra handhavingskosten voor de overheid.

Overbelading

Ook geeft de minister geen gehoor aan de wens van EVO om de eis van dienstbetrekking en de medeaansprakelijkheid van de verlader bij overbelading te schrappen. Ook hier is sprake van een nationale kop op Europese kaderwetgeving, die nagenoeg geen enkel ander Europees land kent. EVO benadrukt dat de bepaling over medeaansprakelijkheid van de verlader bij overbelading een dode letter is. Verladers en vervoerders hebben namelijk zelf in de algemene vervoerscondities (AVC 2002) afspraken gemaakt over aansprakelijkheid.

Oproep aan Tweede Kamer

Tijdens de campagne in aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen hebben onder meer VVD en CDA zich uitgesproken vóór het aanpassen van de Wwg en dan met name voor het verlagen van de vergunningsgrens. Ook heeft de Kamer zich verschillende malen uitgesproken tegen nationale koppen op Europese regelgeving. EVO roept de Tweede Kamer daarom op het initiatief naar zich toe te trekken en zelf voorstellen te doen om de Wwg aan te passen.