29-04-2011  Minister Kamp (Sociale zaken en Werkgelegenheid) wil de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) afschaffen.

Sinds begin 2004 gelden voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen extra wettelijke voorschriften voor een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARI&E). Het gaat om voorschriften ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Kern van de regeling is dat bij bedrijven die onder deze regeling vallen (bedrijven waar zich door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen ernstige ongevallen kunnen voordoen) de risico’s bekend moeten zijn. Ook moet er een plan van aanpak van probleemsituaties zijn opgesteld.

EVO is altijd tegenstander geweest van deze nationale aanvulling op Europese richtlijnen. Bovendien wordt voor dit soort bedrijven de veiligheid al gewaarborgd via alle andere wetten en regels waar deze bedrijven aan moeten voldoen, stelt EVO.