Minister Koolmees geeft duidelijkheid over voorwaarden lage WW-premie

WW-premie wordt gekoppeld aan het soort contract

10-12-2019  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van toepassing. Een van de wijzigingen is de WW-premie die je als werkgever moet betalen. Deze wordt namelijk gekoppeld aan het soort contract: voor een vast contract geldt een lage WW-premie van 2,94 procent en voor een tijdelijk contract een hoge WW-premie van 7,94 procent. Er waren vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lage tarief bij vaste contracten. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in zijn brief van 9 december 2019 duidelijkheid gegeven over de administratieve verplichtingen.

Voorwaarden lage WW-premie vaste contracten

Als werkgever betaal je de lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Dit moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn, die geen oproepovereenkomst is. 
Er gelden drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lage tarief:

1.    De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
2.    De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen.
3.    De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

Er moet aan alle drie de voorwaarden zijn voldaan om in aanmerking te komen voor het lage tarief.

Geen door beide partijen ondertekend contract

Er zijn veel werkgevers die geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten bij een omzetting van een contract voor bepaalde in onbepaalde tijd. Zij bevestigen de omzetting eenzijdig in een brief, zonder dat de werknemer deze brief ondertekent. Dit is onvoldoende om in aanmerking te komen voor het lage tarief. Dit blijkt uit de brief van minister Koolmees.

Partijen kunnen in deze situatie ervoor kiezen een addendum overeen te komen. Zij hoeven dan niet een nieuwe volledige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te tekenen. Een addendum is een document dat bij de arbeidsovereenkomst wordt gevoegd. Dit document moet aan de volgende zaken voldoen: 

1.    Zowel werkgever als werknemer ondertekenen het document.
2.    In het document staat dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen voor een vast aantal uren.
3.    Er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Overgangsperiode oude vaste contracten

Partijen hebben tot 1 april 2020 de tijd gekregen van minister Koolmees om voor werknemers die op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, de loonadministratie hierop aan te passen. Voor de contracten van deze werknemers is de komende maanden dus actie vereist. Uiterlijk voor 1 april 2020 moeten zij ervoor zorgen dat een van de volgende documenten aanwezig is in de loonadministratie: een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum. In de tussenperiode mogen de werkgevers in de loonaangifte de vraag over de aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst met “ja” beantwoorden en komen zij dus in aanmerking voor het lage tarief. 

Als niet vóór 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart, is de werknemer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Let op: Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die vanaf 1 januari 2020 ingaan, moet direct aan alle voorwaarden zijn voldaan en geldt de overgangsperiode niet.

Vragen

Een volledig overzicht van de wijzigingen als gevolg van de Wab staan in de whitepaper over de Wet arbeidsmarkt in balans. Veelgestelde vragen en antwoorden vind je hier. Leden van evofenedex die vragen hebben over de Wab kunnen contact opnemen met de bedrijfsjuristen via het telefoonnummer 079 3467 342 of via e-mail bedrijfsjuristen@evofenedex.nl.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder