29-01-2015  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoek doen naar de kostendekkendheid van de tarieven van tachograafkaarten. Het is onderdeel van het 'Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek' dat minister Schultz begin deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Conclusies

EVO en TLN hebben meegewerkt aan het actieplan. De organisaties blijven met het ministerie in gesprek en verwachten in de loop van het tweede kwartaal conclusies te kunnen trekken uit dit onderzoek.

25 procent boven kostprijs

EVO en TLN steggelen al jaren met Kiwa Register en het ministerie over de tarieven van tachograafkaarten. Uit diverse onderzoeken van Kiwa blijkt dat het tarief de afgelopen jaren 25 procent boven de kostprijs zit. Deze extra inkomsten worden gebruikt om tekorten bij andere producten te compenseren.

Motie

Begin november heeft de Tweede Kamer al een motie van de SGP aangenomen waarin de regering wordt verzocht de tarieven op kostendekkend niveau te brengen.