Minister moet local rule vrachtvluchten snel toepassen

Een spoedige implementatie van de local rule is nodig om terugval vrachtvluchten op Schiphol te voorkomen

25-01-2018  Samen met Transport Logistiek Nederland (TLN) en Air Cargo Netherlands (ACN) roepen wij de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om vóór het begin van het nieuwe zomerseizoen de zogenoemde local rule te implementeren. Anders bestaat het risico dat de afname van vrachtvluchten doorzet tot de herfst van 2018 met als gevolg grote schade voor im- en exporteurs, de werkgelegenheid in de luchtvracht en het vestigingsklimaat in ons land.

De local rule staat donderdag op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart met Minister Van Nieuwenhuizen. De drie belangenorganisaties maken zich vooral zorgen over de capaciteit van de onafhankelijk slotcoördinator die de local rule moet uitvoeren. De personele bezetting op dit bureau is beperkt, terwijl de rol van slotcoördinator in het toewijzen van capaciteit in tijden van slotschaarste op Schiphol steeds belangrijker en complexer wordt. Snelle invoering van de local rule mag niet in gevaar komen door de beperkte middelen van de slotcoördinator.

In de maanden november en december is het aantal vrachtvluchten op Schiphol met twaalf procent teruggelopen. Op 14 december jongstleden heeft de Coordination Committee, waarin alle luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen vertegenwoordigd zijn, een breed gedragen voorstel bereikt voor een local rule om de positie van vrachtvluchten op Schiphol te borgen. Het voorstel berust op drie pijlers: borging historische rechten op slots, ruimte voor incidentele slotuitkering en slotoptimalisatie door het opnieuw uitgeven van niet-gevlogen slots. Zo zijn vorige week donderdag vanwege de storm veel slots niet gebruikt, die opnieuw uitgegeven zouden kunnen worden. Dit laatste onderdeel wordt door partijen verder uitgewerkt om de consequenties goed te kunnen overzien. Dit hoeft geen vertraging op te leveren voor het implementeren van de andere onderdelen van de local rule.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder