06-11-2014  ‘Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) bestaat niet voor niets’, zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Samen met Egbert-Jan van Asselt, projectmanager infrastructuur bij de Nationale Politie, roept hij op om personeel beter te screenen, met als doel de 350 miljoen euro schade die de sector jaarlijks lijdt als gevolg van criminaliteit en fraude, terug te dringen.

In dat kader is ook TAPA certificering van belang. TAPA staat voor Transport Asset Protection Association, een organisatie van producenten en logistieke dienstverleners in de high-tech industrie. De organisatie heeft beveiligingsstandaards ontwikkeld voor opslag en vervoer van deze hoogwaardige producten.

Personele integriteit

Steeds meer bedrijven gaan er toe over warehouses en vrachtwagens volgens de TAPA standaards te beveiligen. Opdrachtgevers bepalen vaak hun keuze voor een opslag- of transportpartner mede aan de hand van de mate van beveiliging. Ook hierin is personele integriteit een belangrijk aandachtspunt en kan het gebruik van het WLS meewegen in de audit die tot certificatie leidt.

Wel Zo Veilig Award 2014

De combinatie TAPA en WLS leverde transportbedrijf Van der Valk uit Amsterdam de ‘Wel Zo Veilig Award’ 2014 op. Deze en andere onderwerpen vindt u uitgebreid in de nieuwsbrief van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector.