09-12-2015  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil coördinerend optreden bij de aanpak van het probleem rond de gemeentelijke routeringen van gevaarlijke stoffen. Zo nodig doet zij dit in samenspraak met de provincies. Dit heeft zij gisteren gezegd op het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid naar aanleiding van vragen die de woordvoerder van het CDA, Martijn van Helvert, stelde.

EVO wees er gisteren op dat gemeentelijke routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen onnodig ingewikkeld zijn en uit de tijd.

Eén regel

Steeds meer gemeenten stappen af van hun aparte routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Volgens EVO is dit een positieve trend, maar de organisatie zou graag zien dat de gemeentelijke routes helemaal worden afgeschaft en te vervangen door landelijk één regel te handhaven: dat bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren de bebouwde kom mijden.

Eén meldpunt

Minister Schultz zei ook - na aandringen van Van Helvert - werk te willen maken van één centraal overheidsmeldpunt voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Zij zei dat de ‘éénloketgedachte’ een logische drempelverlagende stap is. Logischerwijs zou dit meldpunt bij de Inspectie Leefomgeving Transport moeten komen, die de melding vervolgens moet doorzetten naar andere relevante overheidsdiensten.

Onnodig ingewikkeld

Nu is het nog zo dat er melding moet worden gedaan bij de regionale milieudienst, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en/of Rijkswaterstaat, afhankelijk van de plaats en de aard van een incident. Dat is onnodig ingewikkeld, waardoor het melden van incidenten nog niet optimaal verloopt, stelt EVO.