08-09-2016  Minister Schultz gaat het zogenaamde e-protocol CMR bij haar EU-collega’s onder de aandacht brengen. Ratificatie van het e-protocol CMR is voorwaarde voor het internationaal papierloos rijden.

Enorme besparingen

Momenteel zijn veel EU lidstaten (nog) niet aangesloten bij het e-protocol CMR. Hierdoor is de digitale vrachtbrief nog maar beperkt bruikbaar bij grensoverschrijdend vervoer. De verwachting is dat gebruik van de digitale vrachtbrief enorme besparingen zal opleveren ten opzichte van de papieren vrachtbrief. Ook draagt het papierloos rijden bij aan een efficiëntere Nederlandse transportsector.

Leden

Onder andere Nederland, Bulgarije, Denemarken en Spanje maken deel uit van het tiental landen dat reeds lid is van het e-protocol. Andere landen zoals België, Frankrijk, Finland, Noorwegen en Zweden overwegen deze stap ook te maken.

Pilot

De druk die de Minister uitvoert is daarbij van groot belang. De minister heeft het Benelux secretariaat verzocht om na te gaan of een Benelux beschikking voldoende is om de digitale vrachtbrief binnen de Benelux toe te staan. Ook bij de EU-Commissie heeft de Minister het dossier aangekaart. De Benelux streeft er naar medio 2017 te starten met een pilot.

Zeer actief

ESC voert zeer actief gesprekken met de brancheorganisaties in andere landen, waaronder OTM, de Vlaamse zusterorganisatie van EVO. In deze gesprekken benadrukt EVO het belang van de nieuwe digitale standaard vrachtbrief. Bovendien zet ESC alles op alles om het betreffende E-protocol door alle lidstaten te laten ratificeren.