Minister start toezichtsactie op varend ontgassen

Handhaving alleen zinvol als binnenvaart alternatief heeft

23-08-2019  In oktober zal een toezichtsactie op varend ontgassen plaatsvinden. De actie is onder meer bedoeld om de binnenvaartsector bewust te maken op het totaalverbod op ontgassen, dat vanaf 2020 gefaseerd wordt ingevoerd. Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen van Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP.

Alternatieven

De haast die de minister in haar Kamerbrief laat zien bij de zoektocht naar alternatieven voor het ontgassen is terecht. De handhaving op het verbod op varend ontgassen kan namelijk alleen effectief zijn als de binnenvaart daadwerkelijk andere mogelijkheden beschikbaar heeft.

Ontgassen is noodzakelijk als een tankschip een vloerbare lading aan boord wil nemen die afwijkt van de stof die daarvoor was vervoerd. De resten van de oude stof worden dan met ventilatoren verdampt en uit de ladingtanks en leidingen geblazen, iets wat enkele uren kan duren. In de praktijk wordt dit vaak gedaan als het schip naar zijn nieuwe laadplek vaart.

Een alternatief is om gebruik te maken van een ontgassingsfaciliteit. Hier kunnen binnenvaartschepen op een veilige manier en zonder overlast voor de omgeving ontgassen. Er zijn echter nog te weinig van dit soort installaties voorhanden in Nederland. Het is daarom een goede stap dat de minister laat analyseren op welke locaties er extra ontgassingsfaciliteiten moeten komen. Ontgassingsinstallaties kennen helaas wel een fors nadeel: het kan zo'n zestien uur duren voor het proces klaar is. Tijd waarin de installatie bezet is en het schip niet vaart.

Dichtbevolkte gebieden

In de aanloop naar het totaalverbod laat de minister ook onderzoeken wat de dichtbevolkte gebieden zijn waarvoor het huidige deelverbod moet gelden. In dunbevolkte gebieden zou varend ontgassen tot het totaalverbod ingaat nog wel mogelijk blijven. Langere aaneengesloten trajecten zijn op basis van de bevolkingsdichtheid in Nederland echter slechts beperkt beschikbaar, schrijft de minister, en liggen voor een belangrijk deel buiten de hoofdcorridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen waarop tot nu toe voornamelijk varend ontgast wordt.

Totaalverbod

Al sinds april 2019 mag conform de regels van het Europese ADN-verdrag niet meer varend ontgast worden in dichtbevolkte gebieden en nabij sluizen en bruggen. Komend jaar treedt er een grensoverschrijdende overeenkomst in werking, het CDNI-verdrag, dat in 2024 zal uitmonden in een totaalverbod. Een aantal provincies hanteren nu al een totaalverbod op regionale vaarwegen.

E-noses

De toezichtsactie wordt samen met Rijkswaterstaat uitgevoerd en biedt een kans om nieuwe toezichtstechnieken als drones, e-noses en geavanceerde camera’s te testen. Op basis van de ervaringen die met deze verkennende actie worden opgedaan, zal de verantwoordelijke inspectiedienst, ILT, haar toezicht op varend ontgassen definitief inrichten, aldus de minister.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder