03-07-2013  Vandaag zijn in een debat in de Tweede Kamer vragen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu gesteld over de relatie tussen de kostprijs en het tarief van tachograafkaarten. De minister bevestigde dat de kostendekkendheid momenteel alleen op het totaal van de vergunningverlenende taken wordt nagestreefd.

Tarieven

EVO en TLN vinden al jaren dat dit niet strookt met vigerend Rijksbeleid dat uitgaat van vaststelling van tarieven op basis van kostendekkendheid per product. Lichtpunt is dat de minister aangaf dat zij van mening is dat kostendekkendheid per sector het streven is.

Vraagprijs

De vraagprijs van tachograafkaarten ligt in Nederland momenteel 25 procent  hoger dan de  kostprijs. Daarnaast zijn de tachograafkaarten in Nederland tot 50 procent duurder dan in de ons omringende landen, hetgeen tot nu toe niet verklaard kan worden. EVO en TLN willen dan ook nog steeds graag in gesprek met de minister om niet alleen te praten over de tariefsvoorstellen voor 2014 maar ook om te komen tot een structurele oplossing voor de tariefproblematiek van tachograafkaarten.