Minister van Nieuwenhuizen pakt 40 kunstwerken aan

Geld voor verbreding A67 tussen Geldrop en Asten komt er nog niet

30-11-2018  Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) pakt 40 kunstwerken versnelt aan en start een wervingscampagne om extra mensen daarvoor te vinden. Dat bleek tijdens het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport en het Programma Vervanging en Renovatie. Extra geld uittrekken op de A67 te verbreden tussen Geldrop en Asten komt er echter niet als het aan haar ligt.

De afgelopen week kwam al naar buiten wat de plannen van de minister zijn rondom het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor regionale en landelijke knelpunten en werd duidelijk hoe en wanneer deze aanpassingen plaats gaan vinden. De genoemde knelpunten, waaronder de A4 en A15, sloten goed aan bij de gezamenlijk met TLN opgestelde Economische Wegwijzer. De minister had het voorwerk zo goed gedaan, dat er nauwelijks toezeggingen over bleven voor het debat.

Wegenbingo

Natuurlijk hadden de partijen in de Tweede Kamer nog de nodige wensen hadden op infrastructuurgebied. Kamerleden grapten al over de ‘wegenbingo’ vanwege de vele verzoeken voor A- en N-wegen en de aanleg van extra treinstations. De verbinding die dominant naar voren kwam tijdens het debat is de A67. Eerder hebben wij onze zorgen al uitgesproken over het ontbreken van een aanpak tussen Geldrop en Asten. Het alleen verbreden van de weg tot aan Geldrop biedt tijdelijk soelaas en zorgt slechts voor het verplaatsen van de files. De minister liet echter weten geen extra geld uit te trekken om de A67 verder te verbreden. De Kamer stemt volgende week over 37 moties die de minister alsnog kunnen dwingen plannen aan te passen.

Onze inbreng naar de politieke partijen voorafgaand aan het debat was niet alleen gericht op aanleg, uitbreiding of versnelling van wegenprojecten. We vroegen ook aandacht voor de bedieningstijd van sluizen en een masterplan voor renovatie en vervanging van infrastructuur. Met het Programma Vervanging en Renovatie zet het Rijk in op het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van de infrastructuur. Gezien de ongekende omvang van de opgave, 350 miljard euro in de periode 2020-2030 volgens Van Nieuwenhuizen in heel Nederland, is er nu werk aan de winkel.

Wervingscampagne

Het is bekend dat er niet genoeg mankracht en expertise in Nederland beschikbaar is om deze grote klus de komende jaren versneld te klaren en dat er zowel op het vlak van samenwerking, planning en kennis meer prioriteit moet worden gegeven om deze megaklus te kunnen klaren. De minister gaat alvast met 40 kunstwerken aan de slag en is ook een wervingscampagne begonnen.

Tot slot heeft de Kamer de minister bevraagd over invoering van rekeningrijden voor iedereen. Hier is de minister vooralsnog niet bereid in deze periode concrete stappen voor te zetten.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder