04-07-2011 De tarieven voor tachograafkaarten zijn per 1 juli 2011 verhoogd van 80 euro naar 93 euro excl. BTW, de prijs inclusief 19% BTW bedraagt vanaf 1 juli € 110,67.

Deze verhoging had al per 1 januari in moeten gaan, maar dankzij stevig protest van EVO en andere organisaties is eerst diepgaand onderzocht of een dergelijke forse verhoging wel was toegestaan.

Uit het onderzoek is gebleken, dat de uitvoeringsorganisatie KIWA deze verhoging mocht doorvoeren op grond van contractuele afspraken met de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Daarom heeft de minister nu dit besluit genomen.

EVO blijft de komende jaren de ontwikkeling van de tarieven kritisch volgen en zal zich blijven inzetten voor verlaging.

EVO wijst haar leden erop dat met het indienen van een verzamelaanvraag de betaalde BTW over de kaarten teruggevraagd kan worden. Een verzamelaanvraag kan ook al voor één bestuurderskaart of bedrijfskaart ingediend worden.