Minister wil verladers verleiden voor binnenvaart

Het doel is om transport van de weg halen en verdere vergroening van de binnenvaart stimuleren

07-12-2017  Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat wil handels- & productiebedrijven verleiden om gebruik te maken van de binnenvaart. Dat heeft de minister vanochtend aangegeven tijdens het algemeen overleg met de Tweede Kamer. Zij wil hiermee transport van de weg halen en verdere vergroening van de binnenvaart stimuleren. 

Ook wil de minister in nauwe samenspraak met de sector werk gaan maken van de Greendeal en hierbij ook kijken naar fondsvorming om vergroening versneld mogelijk te maken. Hiermee gaat de minister in op ons pleidooi  een dag eerder tijdens het rondetafelgesprek over de verduurzaming van de binnenvaart. Daar benadrukten wij dat de vergroening van de sector zonder vergroeningsfonds onvoldoende van de grond zal komen.

Belemmeringen wegnemen

In het regeerakkoord is opgenomen dat er een Greendeal moet komen met de binnenvaartsector om deze de komende jaren verder te verduurzamen. De minister gaat hierover in gesprek met de gehele sector. Binnen de Greendeal moeten belemmeringen worden weggenomen. Hieronder valt ook de financiering. De minister geeft wel aan hier nationaal geen apart budget voor te hebben, maar ziet binnen Europa wel mogelijkheden voor een subsidiëring.

Daadwerkelijke uitstoot

De Kamerleden vroegen de minister ook om een goede uitwerking van de Greendeal. Matthijs Sienot van D66 vroeg expliciet aandacht voor het ‘meten aan de pijp’. Hiermee is er real-time inzage in de daadwerkelijke uitstoot van het binnenvaartschip. Cem Lacin van de SP vroeg de minister voor extra aandacht voor de kleinere binnenvaartschepen binnen de Greendeal.

Ketensamenwerking

Wij hebben tijdens het rondetafelgesprek gewezen op de noodzaak om de Greendeal te versterken met een vergroeningsfonds. Op korte termijn zien wij veel in het ‘meten aan de pijp’ waarmee de daadwerkelijke uitstoot in beeld komt. Daarnaast gaven wij aan dat door langere termijn ketensamenwerking het voor de binnenvaart makkelijker wordt om financiering voor vergroening rond te krijgen.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder