Nieuw te bouwen Merwedebruggen mogen geen verslechtering opleveren voor de scheepvaart

Leestijd 2 minuten

30-06-2020  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vorige week tijdens het Tweede Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) aangegeven dat de nieuw te bouwen Merwedebruggen geen verslechtering mogen opleveren voor de scheepvaart. Dit is goed nieuws voor handels- en productiebedrijven die op deze corridor gebruik maken van de binnenvaart of die via de weg goederen vervoeren over de Merwedebruggen.

In het huidige ontwerp zou de brug anderhalve meter lager worden, met alle nadelige gevolgen voor de binnenvaart maar ook voor het wegverkeer. Een lagere brug zou een strop zijn voor de containerbinnenvaart die op het beneden rivierengebied met vijf en zes hoog gestapelde containers pendelt tussen terminals in Rotterdam en het achterland. Ook voor het wegverkeer is een lagere brug een probleem. Uit een eerste analyse van de bedrijfstak blijkt dat de lagere brug straks veertig keer per week open moet voor schepen die er nu onderdoor kunnen. Op een drukke snelweg als de A27 zal dit onnodig files veroorzaken.

Kamervragen

evofenedex heeft samen met de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart en de Vereniging van Waterbouwers gepleit voor een burg die net zo hoog is als de huidige bruggen. Hierdoor stelde Kamerlid Chris Stoffer van de SGP eerder ook al Kamervragen aan de minister over de lagere bruggen. Met de toezegging van de minister zijn we nu een stap verder zodat de bruggen op de juiste hoogte worden aangelegd. Hiermee is de verbinding toekomstbestendig en levert het een bijdrage aan het vestigingsklimaat van ons land.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder