Enquête onder weggebruikers moet inzicht geven

Leestijd: 2 minuten

17-02-2021  Per 1 januari van dit jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een wetswijziging tot snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd. Royal HaskoningDHV voert nu in opdracht van het ministerie een meting uit om de huidige situatie in kaart te brengen. Een van de onderdelen daarvan is een online enquête, die vanaf nu ingevuld kan worden, door iedere weggebruiker. Doe je mee?

De enquête kan ingevuld worden door bestuurders van (land)bouwvoertuigen, maar ook door andere weggebruikers. Afhankelijk van de antwoorden die zij geven, krijgen zij specifieke vragen over (land)bouwverkeer.
 

Landbouwverkeer

Onder (land)bouwverkeer worden de volgende voertuigcategorieën verstaan: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s). Deze voertuigen worden behalve voor landbouw ingezet voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening.

Vervolg

In de komende periode worden meerdere metingen uitgevoerd, om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen van de wetswijziging. De gegevens uit de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Invullen kost ongeveer tien minuten; dit kan tot en met 28 februari 2021. De vragenlijst vind je hier.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder