29-03-2017  Het bestaande EU-handelsakkoord met Mexico wordt dit jaar herzien. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt belanghebbenden de mogelijkheid knelpunten en wensen over de handel van- en naar Mexico te delen. Deze consultatie biedt ondernemers volgens evofenedex een mooie kans om direct mee te praten over de herziening van het akkoord.

Ervaringen en/of knelpunten

Bedrijven kunnen ervaringen en/of knelpunten doorgeven - bij voorkeur voor 1 mei - via handelsbelemmeringen@minbuza.nl, bijvoorbeeld over onderwerpen als:

  • handel in goederen (o.a. oorsprongsregels, vergunningen, douane en het faciliteren van handel, sanitaire en fytosanitaire maatregelen en non-tarifaire belemmeringen)
  • diensten en investeringen
  • regels (transparantie, intellectueel eigendom, mededinging, aanbestedingen en mkb

Belang handelsakkoorden

Internationale handel is cruciaal voor Nederland. 59 procent van de Nederlanders werkt bij een bedrijf dat importeert, exporteert of beide doet. Jaarlijks exporteren we zo’n 425 miljard euro aan goederen. Handelsakkoorden zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat ondernemers zo eenvoudig mogelijk kunnen handelen in en met het buitenland. evofenedex maakt zich daarom hard voor transparant tot stand gekomen en op handel gerichte akkoorden.

Handelsbelemmeringen

Via handelsbelemmeringen@minbuza.nl kunnen ondernemers ook vragen stellen of melding maken van handelsbelemmeringen met welk land dan ook.

Workshop

evofenedex organiseert op 4 april twee workshops ‘Zo profiteert u meer van handelsakkoorden’ tijdens het evenement 'Trends in Export'.

Meer informatie en aanmelden.