06-06-2016 Er rijden veel goederentreinen over de ‘Brabantroute’, de spoorlijn die Antwerpen en Rotterdam verbindt met het Duitse Ruhrgebied. Door werkzaamheden aan de ‘Betuweroute’ in Duitsland zijn dat er meer geworden en dat levert overschrijdingen op van de risicoplafonds Basisnet Spoor. Het bedrijfsleven is teleurgesteld dat het ministerie aangedragen oplossingsrichtingen niet in verslagen opneemt.

Teleurstelling

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), de vertegenwoordiger van de chemische industrie, tankopslagbedrijven, verladers en railvervoerders heeft tot twee maal toe gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie om informatie te delen over oorzaken van overschrijdingen. “Daarover keert niets terug in de verslagen van overleg die het ministerie opstelt en aan de Kamer stuurt,” constateert de CTGG.

Genegeerd

Het steekt de CTGG dat de staatssecretaris de inbreng van bedrijven negeert. “In de brief dreigt zij met sluiting van de Brabantroute voor gevaarlijke stoffen als er geen oplossing voor de overschrijdingen komt. Zij zegt te verwachten dat het zo ver niet hoeft te komen als de sector zelf haar verantwoordelijkheid neemt. Maar wat we aandragen komt niet terug in de brief aan de Kamer.”

Politiek probleem

De staatssecretaris negeert ook de politieke problemen. Spoorvervoerders hebben weinig vrijheid in het kiezen van routes. Voor internationale treinen is het de Duitse beheerder van spoorwegen die bepaalt waar een trein moet rijden. Als dat de grensovergang bij Venlo is, dan is een vervoerder gedwongen over de Brabantroute te rijden. De Duitse railinfrabeheerder houdt geen rekening met het Basisnet Spoor omdat het Nederlandse nationale wetgeving betreft.

Brief aan ministerie

Deze gang van zaken is voor het bedrijfsleven uiterst teleurstellend. In een brief aan het ministerie zegt de CTGG te hopen dat sprake is van misverstanden. De CTGG heeft daarnaast aan diverse Kamerfracties het verzoek gedaan om bij het naderende spoordebat op 23 juni 2016 de inbreng van het bedrijfsleven mee te nemen.