25-11-2013  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in overleg met onder meer EVO een ministeriele kennisgeving opgesteld, die een chauffeur kan overhandigen bij controle in het buitenland. In de verschillende EU-lidstaten gelden namelijk andere termijnen waarop beroepschauffeurs een code 95 op het rijbewijs moeten voeren.

Richtlijn vakbekwaamheid

De Europese Richtlijn vakbekwaamheid regelt de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs in Europa. Beroepschauffeurs moeten hierdoor iedere vijf jaar 35 uur nascholing volgen (code 95). Voor de chauffeurs die hun beroep al uitoefenden voordat de richtlijn werd ingevoerd, mogen lidstaten de eerste periode van nascholing verkorten of verlengen tot respectievelijk 3 en 7 jaar. Daardoor kunnen de lidstaten de nascholingsregeling geleidelijk invoeren.

Verschillende termijnen

Deze keuzemogelijkheid betekent dat er in de verschillende lidstaten andere termijnen gelden waarop chauffeurs een code 95 op het rijbewijs moeten voeren. Zo heeft Nederland ervoor gekozen om de termijn tot 7 jaar te verlengen, terwijl het Verenigd Koninkrijk dit niet heeft gedaan. In Nederland moet een beroepschauffeur dus uiterlijk op 10 september 2016 een code 95 op zijn rijbewijs hebben en zijn Britse collega 2 jaar eerder.

Problemen bij handhaving

Deze diversiteit in termijnen heeft de laatste tijd veel problemen veroorzaakt bij de handhaving in het buitenland. Heel vervelend voor de chauffeur en het bedrijf, zeker gezien het feit dat de aanhouding of boete onterecht is.

Verklaring

Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in overleg met TLN, KNV, EVO, FNV en CNV, een ministeriële kennisgeving opgesteld, die de chauffeur kan overhandigen mocht hij of zij in het buitenland worden aangehouden. In deze kennisgeving staat dat een Nederlandse chauffeur met een rijbewijs dat is afgegeven vóór 10 september 2008 (bus) of 10 september 2009 (vrachtauto) nog geen code 95 op het rijbewijs hoeft te voeren. Deze verklaring is beschikbaar in verschillende talen.

Chauffeurs en andere belanghebbenden kunnen de verklaringen hiernaast downloaden (zie bijlagen).