Tarief wordt gemiddeld 14,9 eurocent per kilometer

Leestijd 1 minuut

29-06-2020  Het kabinet heeft op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. Hiermee gaat binnen- en buitenlands vrachtwagenverkeer betalen voor het gebruik van de weg. De invoering stond gepland voor 2023. De minister heeft op 29 juni de Tweede Kamer laten weten dat in de invoering is uitgesteld naar 2024.

Hoewel het Eurovignet wordt afgeschaft en de motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd, leidt de heffing per saldo tot een hogere belasting voor het goederenvervoer. Er is afgesproken dat de extra netto belastinginkomsten terugvloeien naar de sector ten behoeve van innovatie en verduurzaming. evofenedex voert intensief overleg met het ministerie over de invulling en besteding van deze extra middelen.

Afhankelijk van milieukenmerken

De vrachtwagenheffing gaat gelden op alle autosnelwegen en op alle wegen waarop naar verwachting uitwijk van vrachtverkeer zal plaatsvinden. Voor de vaststelling van de wegen waarvoor de heffing gaat gelden, is gebruikgemaakt van kennis van de wegbeheerders, vertegenwoordigers van de vervoerssector en de regio’s. Bij het vormgeven van de vrachtwagenheffing zijn de Europese richtlijnen als uitgangspunt genomen. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden. Met een gemiddeld tarief van 14,9 eurocent per kilometer sluit de Nederlandse heffing aan op die in de buurlanden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.