12-07-2017  Een goede infrastructuur in de toekomst is van essentieel belang voor de economie, doorstroming en bevoorrading in Nederland. Invloed uitoefenen is dan ook meer dan noodzakelijk. Sinds 2014 is evofenedex betrokken bij de zogenaamde MIRT Corridorstudie A9 tussen Raasdorp en Alkmaar, uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze studie is gestart volgens de methodiek “Meer Bereiken”. 

Vijf sporen

De methodiek “Meer Bereiken” volgt de zogenoemde Vijf I sporen, namelijk: Innoveren, Informeren, In stand houden, Inrichten en Infrastructuur. Waarbij deze laatste I betekent, dat investeren in Infra pas in aanmerking komt als de andere i’s geen oplossing bieden.

Wat is het resultaat

Dat invloed loont bewijst het eindresultaat, dat  door middel van intensieve sessies met overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties, waaronder evofenedex, tot stand is gekomen. evofenedex is content met de uitkomsten en ziet haar aanbevelingen uit onder andere de pressure cooker “Slimme logistiek” volledig terug in de aanbevelingen in het eindrapport. Denk hierbij onder andere aan logistieke ontkoppel- en goederenuitgiftepunten, flexibele venstertijden stadslogistiek, model shift, inrichting infrastructuur toekomstige nieuwe technologie (o.a. zelfrijdende voertuigen) en toepassing intelligente transport systemen.

Besluitvorming

Het is aan de Bestuurders om verder door te pakken. evofenedex ziet het meest in samenhang van aanpak en pleit om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om de Noordelijke Randstad bereikbaar te houden.