31-03-2016  Innovatieve mkb'ers kunnen vanaf 10 mei weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. In onderstaand overzicht staat wat de aanvraagdata per instrument zijn. De sluitingsdata voor alle instrumenten is 1 september.

 • Kennisvouchers
  Een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
  Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
 • Innovatie-adviesprojecten
  Inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
  Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
 • Haalbaarheidsprojecten
  In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
  Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.
 • R&D-samenwerking
  Samen met minstens een andere mkb een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.
  Openstelling: 5 juli tot en met 1 september 2016. Het is een tender.

Loketwijzer

Door het doorlopen van de zogeheten Loketwijzer weet een ondernemer bij welk loket hij zijn aanvraag kan indienen. De eLoketformulieren komen begin mei beschikbaar, met uizondering van R&D. Daarvoor komt het formulier in juli beschikbaar.

Contact

Mkb’ers die nu al vragen hebben, samenwerkingspartners zoeken, of kun innovatievraag of project willen voorleggen, kunnen contact opnemen met Coen de Lange, innovatieadviseur mkb bij Dinalog, e-mail delange@dinalog.nl, telefoon 06 5359 3949.