HR-beleid noodzakelijk om flexibel en toekomstbestendig te zijn

Factor ‘tijd’ is een struikelblok om werk te maken van HR-beleid

Het belangrijkste HR-thema voor dit jaar is gezondheidsbeleid, gevolgd door ontwikkelingsbeleid en duurzame inzetbaarheid. Dit is een van de conclusies van het ‘Arbeidsmarktonderzoek HRM-trends in de logistiek en handel 2020’, dat afgelopen najaar is uitgevoerd in opdracht van evofenedex en ABN Amro.

Hoe gaan handels- en productiebedrijven om met de veranderende arbeidsmarkt en met de gevolgen van de coronacrisis op het personeelsbeleid? Deze vragen stonden centraal in het ‘Arbeidsmarktonderzoek HRM-trends in de logistiek en handel 2020’, dat afgelopen najaar is uitgevoerd in opdracht van evofenedex en ABN Amro. Onderzoeksbureau InfoResult heeft een online enquête gehouden onder medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het strategisch personeelsbeleid van hun bedrijf. In totaal waren er 214 deelnemers aan het onderzoek.

Met ‘strategisch personeelsbeleid’ wordt bedoeld dat een bedrijf in kaart brengt welk personeel er nu en in de toekomst nodig is op welke plek, en hiervoor vervolgens een plan van aanpak opstelt. Hierbij wordt rekening gehouden met de kennis en kunde die werknemers nu en straks nodig hebben om het werk goed te kunnen (blijven) uitvoeren.

Waan van de dag

Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijkste HR-thema voor zowel 2020 als 2021 gezondheidsbeleid is, direct gevolgd door ontwikkelingsbeleid. Ook duurzame inzetbaarheid wordt als een belangrijk HR-thema gezien, maar slechts een derde van de bedrijven heeft hiervoor beleid ontwikkeld. Voor de andere twee thema’s ligt dit aandeel hoger.

Vooral de factor ‘tijd’ is een struikelblok om werk te maken van HR-beleid, zegt Manue Azoulay, beleidsadviseur Human capital bij evofenedex en medesamensteller van het onderzoek. “De waan van de dag verdringt nu vaak de middellange- en langetermijnvisie en daarin schuilt het gevaar om in de vicieuze cirkel te komen van ad-hoc beleid. Vooral bij kleinere bedrijven zien we dit probleem optreden. Het kan dan helpen om tijdelijk een stap terug te zetten en de tijd te nemen om de koers uit te stippelen.”

mensenwerk

Het aantal vacatures is het afgelopen jaar gedaald en volgens de meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek heeft de coronacrisis hierbij een rol gespeeld. Voor 2021 verwachten ze echter weer een stijging, vooral voor de functiegroepen logistiek medewerkers, ICT-medewerkers, planners en chauffeurs. “Bedrijven moeten zich dus nu al voorbereiden op deze personeelskrapte”, waarschuwt Azoulay. “Het lijkt erop dat er een gevecht om talent gaat losbarsten zodra de bedrijven een beetje kunnen opveren uit de crisis. Bedrijven doen er goed aan om daar nu alvast voorbereidingen voor te treffen, zodat ze er niet door worden overvallen.”

Werksfeer

Daarmee rijst natuurlijk de vraag: hoe wordt en blijft een bedrijf aantrekkelijk als werkgever? Opvallend is dat de respondenten niet het salaris en de arbeidsvoorwaarden noemen als belangrijkste voorwaarden om personeel te binden, maar juist de werksfeer en de goede naam van het bedrijf. “Het is dus van groot belang om in een goede bedrijfscultuur te investeren om mensen te behouden, bijvoorbeeld door talentontwikkelingsprogramma’s, om medewerkers meer doorgroeiperspectief te bieden. Ook employer branding zal een grotere rol gaan spelen, dus hoe een werkgever de voordelen die het bedrijf biedt voor de werknemers goed voor het voetlicht brengt.” Er is ook onderzocht in hoeverre ondernemingen beleid hebben opgesteld voor duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en diversiteit. Over het algemeen geldt: hoe groter het bedrijf, hoe vaker genoemde HR-beleidsonderwerpen zijn vastgelegd. In dit verschil tussen groot- en kleinbedrijf schuilt ook een gevaar, stelt Azoulay. “Het mkb dreigt dan de boot te missen. Zulk beleid is namelijk wel noodzakelijk om als organisatie flexibel en toekomstbestendig te zijn. Daarom zouden kleinere bedrijven bijvoorbeeld regionaal kunnen samenwerken en HR-beleid samen kunnen inkopen. Vanuit onze vereniging bekijken we of we leden bij dit soort samenwerkingen kunnen ondersteunen, zoals dat nu bijvoorbeeld al gebeurt met de tool Compose voor tijdelijke uitwisseling van personeel en vervoer- en opslagcapaciteit.”

Aanmelden HR-update

Wil je meer weten over het vinden, binden en behouden van (nieuwe) medewerkers in de logistiek? Meld je aan voor de HR-update en krijg iedere maand de laatste trends, tips en to do's rondom HR in de logistiek en de dynamische arbeidsmarkt in je mailbox.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine (december 2020).

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder