09-04-2013  In het mkb zijn werkgevers slecht op de hoogte van de wet- en regelgeving die geldt als een werknemer arbeidsongeschiktheid raakt. Dat blijkt uit resultaten van de MKB Barometer personeelszaken waarvoor ruim 400 organisaties zijn ondervraagd.

Financiële gevolgen

Als een organisatie niet de juiste stappen neemt tijdens ziekte en reïntegratie kan dat nadelige financiële gevolgen hebben. Het UWV kan de organisatie bijvoorbeeld een loonsanctie opleggen wegens onvoldoende reïntegratie-inspanningen.

In het slechtste geval moet de werkgever dan nog één jaar langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Het is daarom belangrijk dat organisaties ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van alle regels die voor hen gelden als een werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Afschuiven

Uit de resultaten van de MKB Barometer personeelszaken blijkt dat veel werkgevers de eindverantwoordelijkheid voor de reïntegratie afschuiven naar de arbodienst. Het is echter zo dat de werkgever eindverantwoordelijk is voor de reïntegratie en daarmee voor de financiële gevolgen. Alleen als de arbodienst met opzet of bewust roekeloos handelde, mag de werkgever een loonsanctie op de arbodienst verhalen.

Werkgevers doen er goed aan de algemene voorwaarden van de arbodienst in de gaten te houden. Daarin wordt aansprakelijkheid soms beperkt of zelfs helemaal uitgesloten.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de juridische afdeling van EVO.