"Mobiliteit moet beter en duurzamer"

Bedrijven, overheid en belangenorganisaties willen slag maken

26-07-2018 Slimmer, beter en duurzamer. Dat de logistiek de komende jaren flink op de schop gaat, werd wel duidelijk op het Festival Duurzame Mobiliteit in Amersfoort. Zo streeft de binnenvaart naar emissieloos varen in 2050 en kan een aantal duurzame projecten van start gaan dankzij een speciale subsidieregeling van het Rijk.

Binnenvaart

Alle partijen in de logistiek willen het: duurzamer en beter worden. Toch is dat in de praktijk best ingewikkeld, het vraagt bovendien om flinke investeringen. In Amersfoort werd er op het Festival Duurzame Mobiliteit eind mei gekeken hoe het in de logistiek beter en duurzamer kan. Een van de mobiliteiten die niet heel erg in de kopgroep zit van de vergroeningsrace is de binnenvaart. Alle partijen - schippers, verladers, overheid - zijn het erover eens dat het duurzamer moet, alleen het ‘hoe’ is nog onderwerp van gesprek. De tijd dringt inmiddels, want in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is opgenomen dat er vóór het eind van het jaar een Green Deal Binnenvaart moet liggen.

Knelpunten om te bespreken zijn er nog genoeg. De schippers willen wel, maar vragen zich af wie de rekening gaat betalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet eerder al weten dat de binnenvaart in 2050 emissieloos moet varen. Bij wijze van tussenstap is bepaald dat de CO2- uitstoot moet worden verlaagd van 2,1 naar 1,7 megaton in 2030. Om deze doelen te bereiken, wordt er ingezet op varen op waterstof, het gebruik van elektrische motoren en het mengen van biobrandstoffen.

Green Deal

evofenedex gaat het gesprek over de Green Deal graag aan. “We zijn zowel betrokken bij de klimaattafel binnenvaart als bij de Green Deal”, zegt beleidsadviseur Jurgen van der Sloot. “Aan de klimaattafel binnenvaart worden met het ministerie en alle betrokken partijen afspraken gemaakt over de invulling van de energietransitie naar uiteindelijk emissieloos varen in 2050. Hierbij zetten we in op een duurzaamheidsfonds om de onrendabele top voor de benodigde investering te kunnen financieren. ‘Meten aan de pijp’ is van belang om te kunnen aantonen wat een schip nu daadwerkelijk uitstoot, met de mogelijkheid om aan de hand van deze gegevens een certificering voor de motor te krijgen. Ook zetten we in op langere samenwerking tussen verlader en binnenvaartschippers en kijken we hoe vergroening ook hier een plaats kan krijgen. De betaalbaarheid van de binnenvaart moet bij de vergroening niet uit het oog worden verloren, anders zal binnenvaart minder aantrekkelijk worden voor handels- en productiebedrijven.”

Duurzaam stimuleren

Niet alleen de binnenvaart, maar ook het wegvervoer moet duurzamer. Om dat te stimuleren, is er vanuit Rijkswaterstaat de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI) opgezet. In totaal is daarvoor 76 miljoen euro beschikbaar. Onder meer Albert Heijn en onlinesupermarkt Picnic kregen in Amersfoort te horen dat zij met behulp van deze regeling duurzaamheidsprojecten mogen gaan uitvoeren. In totaal zijn 29 projecten die betrekking hebben op elektrisch rijden, het innoveren met en tanken van waterstof en de toepassing van biobrandstoffen.

Zo vertelde Michel Muller, de oprichter van Picnic, dat hij het toegekende geld gaat gebruiken om samen met energieleveranciers de mogelijkheden van effectief laden te gaan bekijken. “Onze wagens staan ’s nachts te laden, maar na een paar uur zijn de accu’s vol. Een energieleverancier benaderde ons een keer met de vraag of zij die niet benutte capaciteit zouden mogen gebruiken om ’s nachts pieken op te vangen, dus dat gaan we nu onderzoeken”, aldus Muller. Albert Heijn gebruikt het geld om samen met logistieke partners te onderzoeken hoe elektrische trucks goed kunnen worden gebruikt. Het bedrag van 76 miljoen euro is samengesteld uit bijdragen van het Rijk, de Europese Unie en het bedrijfsleven zelf.

Michiel Muller (Picnic): “Onze wagens staan ’s nachts te laden, maar na een paar uur zijn de accu’s vol.”
Michiel Muller (Picnic): “Onze wagens staan ’s nachts te laden, maar na een paar uur zijn de accu’s vol.”

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder