11-03-2013  Sinds enige tijd kunnen werkgevers met 25 tot maximaal 250 medewerkers een gratis mobiliteitsscan laten uitvoeren, waarna zij advies krijgen hoe hun medewerkers sneller, milieuvriendelijker en goedkoper kunnen reizen en werken. De scan kan worden uitgevoerd met een mobiliteitsvoucher van het Agentschap NL. Bedrijven kunnen hiervoor EVO inschakelen.

De mobiliteitsvouchers zijn verkrijgbaar zolang de subsidie hiervoor beschikbaar is.

Adviezen

EVO-Bedrijfsadvies heeft inmiddels al vele mobiliteitsscans uitgevoerd. Adviezen die hieruit zijn voortgekomen zijn:

  • Stimuleren van het gebruik van de fiets door bijvoorbeeld gebruik te maken van promotieacties van derde partijen, zoals Rij2op5.
  • Aanleg van grotere fietsenstalling.
  • Aanpassing in administratief systeem, zodat ook inzichtelijk wordt gemaakt hoe hoog de zakelijke kilometerkosten zijn.
  • Inventarisatie van mogelijkheden om gebruik te maken van mobiliteitskaarten, bijvoorbeeld NS Business Cards of Mobility mixx cards.
  • Cursus zuinig rijden en brandstofmanagement voor de leaserijders.
  • Opstellen (duurzaam) inkoopbeleid van (lease)auto’s.
  • Woon-werkvergoeding voor gebruik van de fiets verhogen ten opzichte van gebruik van de auto.
  • Stimuleren van thuiswerken.

De bedrijven waar de scans zijn uitgevoerd, zijn hiermee aan de slag gegaan.