50 bedrijven zijn bereid een overstap te testen

Leestijd: 5 minuten

03-08-2021 Het afgelopen half jaar zijn er 350 bedrijven benaderd vanuit het evofenedex-project Modal Shift. Het doel: het vinden van bedrijven die ervoor open staan hun vervoersstromen te verplaatsen van de weg naar het spoor of de binnenvaart. Inmiddels hebben meer dan 50 bedrijven aangegeven hiermee aan de slag te willen gaan. De eerste pilotprojecten zijn gestart. 

“De meest gehoorde argumenten voor het maken van een overstap zijn de uitdaging de CO2-uitstoot terug te dringen en de leveringszekerheid van de modaliteit”

 

Ton_ Mooren
Ton Mooren, projectleider modal shift

 

Kansen beoordelen

Ton Mooren, projectleider bij evofenedex, vertelt: “De afgelopen maanden hebben we zo’n 50 quickscans uitgevoerd. Op basis van deze scans kijken we of er goederenstromen zijn die zich lenen voor transport per spoor, per binnenvaart of shortsea. Gaat de goederenstroom per container of betreft het bulkstromen? Zijn er mogelijkheden om trailers intermodaal per spoor of  ferry te vervoeren? Is een eventuele modal shift in te passen in het logistieke proces? Ook kijken we naar de levertijd, het volume van het transport en de nabijheid van spoor- en inlandterminals. Maar uiteraard spelen de kosten, de snelheid en de service ook een rol.”

Belangstelling

Op dit moment komt de meeste belangstelling voor dit project van groothandels in bouwmaterialen, voedingsproducten en elektronica. Maar ook producenten en distributeurs van chemische producten lijken de meerwaarde te zien van het overwegen van een modal shift of deze te gebruiken als aanvulling op hun huidige wijze van transport. “De meest gehoorde argumenten voor het maken van een overstap zijn de uitdaging de CO2-uitstoot terug te dringen en de leveringszekerheid van de modaliteit”, verduidelijkt Ton. “En het gaat daarbij vaak om grote volumes. Zo vroeg een van de deelnemers of wij eens verder willen onderzoeken of het mogelijk is de 1.200 containers die zij jaarlijks van Aalsmeer naar Polen vervoeren, per spoor te transporteren.”

Bezwaren

Ook zijn er bedrijven die er nog niet voor kiezen hun goederen veelal goedkoper en duurzamer via spoor en binnenvaart te vervoeren. Een nadere analyse toont aan dat er verschillende redenen kunnen zijn voor het niet toepassen van modal shift, bijvoorbeeld: 

  • De goederen zijn dan te lang onderweg; 
  • Het volume is te gering;
  • Het transport wordt georganiseerd door de expediteur;
  • De kosten zijn te hoog.

" we concluderen ook dat veel bedrijven volstrekt onbekend zijn met de vele mogelijkheden die er zijn" 

 

Mark van Geest
Mark van Geest, ledenadviseur

 

Misverstanden

“Tijdens onze gesprekken met de bedrijven kwamen we ook bezwaren tegen die soms terecht waren”, deelt Mark van Geest, ledenadviseur bij evofenedex en betrokken bij het project. “Vooral wanneer snelheid een issue is bij de levering, kan een overstap lastig zijn. Maar we concluderen ook dat veel bedrijven volstrekt onbekend zijn met de vele mogelijkheden die er zijn, en ervoor kiezen het dan maar bij het oude vertrouwde te laten. Zo leeft de indruk dat een groot volume nodig is om gebruik te kunnen maken van spoor of binnenvaart. “Momenteel zijn we bezig met een pilotproject bij een speelgoedgroothandel die slechts 2 containers per maand vervoert en dat blijkt met dit volume al rendabel te zijn.”

Modal Shift Quickscan

Bedrijven kunnen volledig kosteloos gebruikmaken van de Modal Shift Quickscan van evofenedex. Met behulp van deze scan kunnen zij goed beoordelen of overstappen naar een andere modaliteit voordelen biedt. Ook ondersteunen wij hen geheel kosteloos bij het uitvoeren van een pilotproject om een overstap te testen. Naast deze opties zijn er diverse subsidies die bedrijven helpen hun logistiek te optimaliseren en te verduurzamen.