15-10-2013  Ondernemers zijn vanaf 2014 ook financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit is een gevolg van de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ die op 1 januari verder wordt uitgewerkt. Grote en middelgrote bedrijven gaan vanaf 1 januari een gedifferentieerde premie betalen voor de Ziektewet en de WGA-uitkeringen van flexwerkers. Kleine bedrijven betalen een sectorpremie.

Premie

Als een tijdelijke medewerker arbeidsongeschikt wordt en een Ziektewet-uitkering ontvangt en daarna eventueel een WGA uitkering, werd dit tot nu toe betaald vanuit een basispremie. In de nieuwe situatie wordt deze uitkering betaald vanuit de gedifferentieerde WGA-flex-premie en Ziektewet-premie, of vanuit uw verzekeringspremie als u eigenrisicodrager wordt.

12 jaar lang kosten

In het slechtste geval staat de werkgever voor kosten die twaalf jaar voortduren (2 jaar Ziektewetuitkering en 10 jaar een WGA-flex-uitkering) terwijl de desbetreffende werknemer slechts één dag in dienst is geweest. Daarnaast kan de werkgever niet alleen financiële verplichtingen tegenover deze voormalige werknemer krijgen, maar ook verplichtingen rondom de re-integratie als hij heeft gekozen om eigenrisicodrager te worden.

Nu voorbereiden

De wet wordt in de periode 2014-2016 verder uitgewerkt, maar ondernemers kunnen zich er nu al op voorbereiden:

 1. Beperk verzuim
  Begin met goed preventiebeleid, intensieve verzuimbegeleiding en actieve re-integratie om het ziekteverzuim in het bedrijf te beperken. Minder verzuim nu leidt in de toekomst tot een lagere premie.
 2. Zet personeelszaken aan het werk
  Zorg ervoor dat de administratie met betrekking tot tijdelijk personeel op orde is. U wilt niet de premie betalen voor een ex-medewerker waarvan u niet de laatste werkgever was.
 3. Eigenrisicodrager of niet?
  Afhankelijk van de bedrijfsomvang kan een ondernemer overwegen of hij eigenrisicodrager wil worden. Hij is dan zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van zijn voormalige werknemers en hoeft zo geen Ziektewetpremie te betalen, of in 2016 de WGA-flexpremie. Het is wel aan te raden om het eigenrisicodragerschap verzekeren.
 4. Eigenrisicodragerschap verzekeren
  In overleg met verzekeraars heeft EVO-Verzekeringen de afspraak gemaakt dat werkgevers voor een scherpe premie het ZW-eigenrisicodragerschap kunnen onderbrengen in EVO-VerzuimCare. Ondernemers die meer willen weten over de gevolgen van de wet voor bedrijven en EVO-VerzuimCare, kunnen contact opnemen met de EVO-Verzekeringsadviseur.

In EVO magazine nummer 10 (verschijnt 18 oktober) staat een uitgebreid artikel over de modernisering van de Ziektewet.