06-09-2016  Werkgevers kunnen verzuimrisico’s van zowel tijdelijke als vaste werknemers verzekeren bij het UWV of een verzekeraar. EVO Verzekeringen legt dit proces uit.

Langdurig zieke werknemers zijn een nachtmerrie voor elke ondernemer. Per 1 januari 2017 zijn werkgevers niet alleen financieel verantwoordelijk voor vaste werknemers, maar ook voor flexwerkers bij langdurig verzuim. En dan komt de WGA in werking, de zogeheten Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Wat is dit en hoe kan het beste met deze nieuwe situatie en verantwoordelijkheden worden omgegaan?

Wat is de WGA?

Momenteel bestaan er twee soorten WGA. De WGA Vast, dit betreft werknemers met een vast dienstverband die na 104 weken van ziekte een WGA uitkering ontvangen. Deze WGA uitkering wordt gefinancierd vanuit de premies die werkgevers betalen aan het UWV of de verzekeraars.

Ook is er de WGA Flex. Dit betreft werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek uit dienst zijn gegaan en na 104 weken van ziekte een WGA uitkering ontvangen. Deze werknemers stromen in de WGA vanuit de Ziektewet. De uitvoering van de re-integratie van deze werknemers ligt tot 1 januari 2017 bij het UWV. Daarna ligt het financiële risico bij de werkgever.  Hierna ontstaat de keuze om dit bij het UWV te laten of te opteren voor een verzekeraar. Dit is absoluut aan te raden omdat werkgevers wel tot twaalf jaar verplicht kunnen zijn om de arbeidsloon door te betalen.

UWV of verzekeraar

Vanaf 2017 moet de werkgever er dus voor kiezen om dit risico te verzekeren via een verzekeraar (eigenrisicodrager) of via het UWV. Kiest de werkgever niet en is hij momenteel al eigen risicodrager; dan gaat men automatisch terug naar het UWV. Is de werkgever nog geen eigen risicodrager en onderneemt hij geen actie; dan blijft hij bij het UWV.

Overstappen

Hoe gaat het overstapproces in zijn werk?

 1. Overstap naar verzekeraar
  De verzekeraar zal bedrijfsgegevens opvragen om een juiste inschatting te kunnen maken van het risico. Op basis van deze gegevens geeft de verzekeraar een premievoorstel aan de werkgever.
   
 2. Blijven bij UWV
  Er verandert bij het bedrijf niets. Echter indien de maximale premie WGA Vast of WGA Flex wordt betaald, zou dit kunnen leiden tot een hogere premie in de nieuwe WGA situatie vanaf 1 januari 2017.
   
 3. Overstap naar UWV
  De werkgever dient zijn huidige polis bij de verzekeraar per 1 januari 2017 op te zeggen. De werkgever dient door de terugkeer naar het UWV minimaal drie jaar te blijven.

Premies vergelijken

Bij zowel de verzekeraars als het UWV moeten er maandelijkse premies betaald worden. Deze kunnen onderling in hoogte verschillen. Inmiddels zijn de premies van het UWV bekend. De verzekeringsmarkt heeft hierop haar premies afgestemd. “Daarom is het in de komende maanden verstandig om een goede vergelijking te maken op het premieniveau en op inhoudelijke kwaliteit en begeleiding”, stelt Remon Drenth, verzekeringsadviseur bij EVO Verzekeringen.

Minder invloed versus hogere kosten

Aan beide opties kleven er voor- en nadelen. “Het eigenrisicodragerschap kan bijvoorbeeld duurder zijn, maar geeft wel meer invloed. Want verzekeren via het UWV is ook niet zaligmakend. Door interne conflicten kunnen de UWV-artsen zieken en arbeidsongeschikten niet goed begeleiden. Dit stelde de vakbond van het UWV, Novag onlangs in Trouw. Ook is de mate van grip van de werkgever op het herstel van de werknemer zeer beperkt. “Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ziektepreventie en re-integratie. Het gaat daarbij niet alleen om het inperken van financiële risico’s, maar ook om het voeren van personeelsbeleid gericht op preventie en re-integratie. Veel ondernemers willen dan na al deze inspanningen ook niet meer de controle uit handen geven."

EVO VerzuimCare

EVO Verzekeringen biedt inmiddels al jaren een verzuimverzekering: EVO VerzuimCare. Drenth legt uit: "Het doel van deze verzekering is vooral het voorkomen van verzuim door nauwe samenwerking met arbo-artsen en andere preventieve maatregelen. Maar mocht het toch nog mis gaan, dan biedt het een robuuste bescherming tegen de financiële risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid."

EVO-leden met vragen rondom het onderwerp verzuim en verzekeringen kunnen terecht bij EVO Verzekeringen, 023 - 5201 514.