21-07-2016  Het was afgelopen week honderd dagen geleden dat in België de kilometerheffing is ingevoerd. Volgens enkele partijen een geslaagde invoering, volgens anderen een periode van problemen met (uitvoerder) OBU, wachttijden aan de grens en een helpdesk die buitengewoon slecht bereikbaar was. In een enkel geval stond iemand dermate lang in de wacht dat hij - komend uit Nederland - België bij Kortrijk al weer verliet en nog steeds geen contact had met de helpdesk.

België heeft inmiddels enkele maatregelen genomen om de last voor voertuigeigenaren te verlichten. Met ingang van 1 januari 2017 hoeven in Vlaanderen zware vrachtauto’s nog maar eenmaal per jaar gekeurd te worden in plaats van de huidige tweemaal per jaar. Dit is één van de beloftes die minister Weyts van Mobiliteit heeft gedaan bij invoering van de kilometerheffing en die nu gestalte krijgt.

Aftrekbaar

Een ander punt is het de aftrekbaarheid van de kilometerheffing in de vennootschapsbelasting. Dit is voor Belgische ondernemingen mogelijk omdat de kilometerheffing een gewestelijke belasting is en geen federale, zoals de vennootschapsbelasting. Men kan de kosten van de kilometerheffing volledig inbrengen als beroepskosten, waardoor het resultaat van de vennootschap vermindert en er minder belasting over het resultaat wordt geheven. Voor Nederlandse bedrijven hebben deze fiscale maatregelen overigens weinig effect. Hooguit kan een Nederlandse vervoerder met een Belgisch zusterbedrijf er gebruik van maken, door auto’s op Belgisch kenteken in te zetten.

Dalende lijn

De stand van zaken is voor de meeste Belgische vervoerders nog steeds niet rooskleurig, alhoewel er een dalende lijn zit in het aantal bedrijfsbeëindigingen. Het eerste half jaar zijn er in België 58 transportondernemingen beëindigd tegenover 102 in 2015. Van deze faillissementen zijn er 15 in het gewest Brussel. Dit kan mogelijk te maken hebben met het feit dat in Brussel ook buiten de snelwegen een tolplicht geldt.