CDA:

“Onze infrastructuur moet toekomstbestendig zijn. Het onderhoud van onze wegen is de bottleneck, daar hamer ik op. En we moeten niet alleen naar de wegen kijken, denk ook aan sluizen en spoorverbindingen. De overheid moet de digitale infrastructuur goed beveiligen; hackers mogen de processen in bijvoorbeeld de logistiek niet frustreren.” 

ChristenUnie:

“Veel fysieke infrastructuur is veertig à vijftig jaar oud en is gebouwd in tijden dat het gas niet op kon. Veel van deze infrastructuur is de komende jaren aan vervanging toe, er zal dus meer geld naar toe moeten. Digitale infrastructuur is in toenemende mate belangrijk en dus ook hier is meer geld nodig.”

D66:

“Ja. Naast het belang van onze wegen, spoorlijnen en havens is snel internet essentieel voor onze economie, het onderwijs, de zorg en ons dagelijks leven. In de toekomst wordt dat alleen nog maar belangrijker. Daarom moeten we meer investeren in het aanleggen van snel internet, zeker in de regio.”

GroenLinks:

“Ja, we investeren fors in beter openbaar vervoer, schone energievoorziening en meer sociale woningbouw. Zo zorgen we voor een duurzame economie die veel werkgelegenheid oplevert.”

PvdA:

“Ik geloof in een schone economie waar voor iedereen een plek is. Dat kan niet zonder miljardeninvesteringen in de fysieke en digitale infrastructuur. Dankzij dit kabinet is er gelukkig weer ruimte voor dat soort investeringen. Een Nationale Investeringsbank zou het mkb moeten financieren en grootschalige publieke investeringen doen in infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid.”

SGP

“De SGP wil voldoende geld voor het Infrastructuurfonds. Wegen moeten, waar nodig, verbreed worden. Ook drukke, onveilige N-wegen! We willen toewerken naar een goed werkend, betaalbaar systeem met minder belasting voor autobezit en meer voor autogebruik. We maken ons ook sterk voor meer binnenvaart (modal shift).”

SP:

“Zeker. Voor een goede bereikbaarheid moeten de belangrijkste knelpunten in het wegennet worden aangepakt. Wij kiezen bovenal voor een flinke investering in de binnenvaart en het spoor. Zo stimuleren we ook de verduurzaming van het vervoer. De Politie en het Openbaar Ministerie moeten meer mensen hebben om cybercrime hard te kunnen aanpakken.”

VVD:

“Producten en diensten moeten snel en efficiënt van a naar b kunnen worden vervoerd. Daarom willen wij meer geld voor nieuwe en bestaande wegen. Daarnaast is het belangrijk dat veilige en breedbandige digitale infrastructuur voor het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid gewaarborgd blijft.”