CDA:

“Goeie stelling! Al zeg ik er meteen bij dat het geen race to the bottom moet worden, waarbij er voor een prikkie even een zzp’er wordt ingehuurd. Het moet ook niet zo zijn dat iemand die je eigenlijk een contract wil geven, geen contract krijgt. Je kunt als bedrijf ook mensen gewoon in dienst nemen.” 

ChristenUnie:

“Over het algemeen hebben we een flexibeler arbeidsmarkt nodig. Tot nu toe lukt het met wetgeving onvoldoende om die flexibiliteit op een gezonde manier te stimuleren, waarbij ook de goede bescherming van werknemers geborgd blijft.”

D66:

“Ja. D66 vindt het belangrijk dat ondernemers makkelijk mensen kunnen aannemen als er veel werk is, en als er minder werk is ook weer afscheid van hen kunnen nemen. Daarnaast werken werkgevers graag met vertrouwde, loyale medewerkers. Werknemers willen graag meer zekerheid. Daarom wil D66 meer vaste banen realiseren, onder andere door werkgeverslasten te verlagen.”

GroenLinks:

“Werkgevers én werknemers moeten de ruimte krijgen om flexibel om te gaan met arbeid, waar mogelijk en waar nodig. Uiteraard kan dit nooit ten koste gaan van werknemersrechten: zij moeten niet worden gedwongen om klaar te staan wanneer het de werkgever uitkomt.”

PvdA:

“Ik hecht grote waarde aan het vaste contract en de bijhorende bescherming van de werknemer. Wat mij betreft heeft iedereen recht op goed werk, zekerheid en waardering en respect, een baan waarmee je een leven kunt opbouwen. Het probleem is dus niet dat er te weinig flexibiliteit is op de arbeidsmarkt, maar te veel.”

SGP

“Ja. De SGP vindt dat er meer ruimte moet komen voor tijdelijke contracten. Verder wil de SGP dat de lasten en risico’s voor vaste werknemers minder op de schouders van ondernemers terechtkomen, zodat het aantrekkelijker wordt om personeel in vaste dienst te nemen. Zo willen we inperking van de loondoorbetaling bij ziekte door werkgevers.”

SP:

“Werknemers verdienen zekerheid, een eerlijk loon en een vast contract. Natuurlijk kunnen bedrijven flexcontracten gebruiken bij tijdelijke drukte of zieke werknemers. Maar het is hard nodig dat fatsoenlijke contracten de norm worden. En dat flexcontracten worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn: voor piek en ziek.”

VVD:

“Ondernemers en werknemers moeten meer vrijheid krijgen om het contract te sluiten dat beide partijen het best uitkomt. Een flexibel contract moet zekerder worden. De VVD wil daarom dat het mogelijk wordt meer tijdelijke contracten achter elkaar aan te bieden, of tijdelijke contracten met een langere looptijd.”