06-04-2017 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu overweegt meer regie te zetten op het stedelijk goederenvervoer. Dit zei de ambtelijke top van het ministerie, die vandaag op de werkvloer bij Technische Unie kennismaakte met enkele leden van evofenedex om over kansen en uitdagingen van gedachte te  wisselen. Tot slot was er als kers op de taart de toezegging dat de langverwachte compensatieregeling milieuzones bestelverkeer er eindelijk gaat komen.

Bedrijven

evofenedex werd vertegenwoordigd door bedrijven die in de diverse raden van de vereniging actief zijn: Heineken, Ahold Delhaize, Tata steel, BP, Jumbo, Synergie Health en natuurlijk Technische Unie. Het initiatief voor dit werkbezoek is voortgekomen uit de expertgroep stedelijke distributie. Als u interesse heeft om te participeren in deze expertgroep, meld u dan bij Anne Griffioen. Dat kan door gebruik te maken van het reactieformulier hiernaast.

Duurzamer en efficiënter

Het werkbezoek bood de kans om de opgaven voor duurzamer en efficiënter goederenvervoer uit te wisselen. Daarbij gaf het ministerie aan dat zij de afgelopen jaren merkte dat de noodzaak van efficiency en verduurzaming wel degelijk bij bedrijven onder de aandacht is. Nu ligt de vraag vanuit het bedrijfsleven richting het ministerie voor: ‘hoe dan’? In de uitwerking hiervan moeten de komende jaren stappen worden gemaakt. Bovendien bestaat er de wens om vanuit het Energie-akkoord een meer regionale vertaling te maken met andere overheden.

Regie

Ook overweegt het ministerie meer regie te voeren ten aan zien van het beleidsdossier vervoer, in afstemming met VNG en IPO. Dit is een goede zaak volgens evofenedex, want dit komt ten goede aan onze vraag naar transparant en betrouwbaar beleid. Daarnaast is het ministerie het eens met de lijn dat de komende jaren op de diverse manieren van low – en zero emissie wegvervoer moet worden ingezet, daarbij is geen brandstof of techniek leidend. Regelgeving mag deze ontwikkelingen niet in de weg staan en fiscale stimulering moet worden ingezet waar mogelijk.

Wetgeving

Het ministerie is belangrijk voor wet- en regelgeving op het gebied van regionaal, nationaal en internationaal vervoer, bijvoorbeeld in relatie tot het landelijk en Europees beleid op het gebied van klimaat- en luchtkwaliteit.