07-04-2016  Brandstofleveranciers moeten op de dieselolie die zij uitleveren 6,25 procent biodiesel toevoegen. Eind vorige maand werd pas duidelijk dat deze regeling alleen van toepassing is op diesel die is bestemd voor weg- en spoorvoertuigen. Dus niet voor machines en werktuigen, zoals heftrucks, shovels, landbouwtrekkers maar ook generatoren.

Hoeveel diesel

Brandstofleveranciers moeten uiterlijk 15 april bij de Nederlandse Emissie Autoriteit kenbaar maken en onderbouwen hoeveel dieselbrandstof zij in 2015 hebben geleverd voor voertuigen die niet zijn bestemd voor gebruik op de openbare weg. Dit geldt voor bedrijven met een accijnsgoederen plaats (AGP). Krijgt een eindverbruiker via een tussenhandelaar brandstof geleverd, dan dient deze tussenhandelaar weer met zijn leverancier/AGP-houder in overleg te gaan. De genoemde 15 april geldt voor de AGP-houder.

Prijs

Het niet verplicht bijmengen van biobrandstof levert de brandstofleverancier voordeel op. De prijs van het deel biodiesel is namelijk hoger dan die van minerale diesel. Het loont voor eindgebruikers de moeite om bij hun brandstofleverancier te informeren of zij ook hierin voordeel kunnen behalen. Wel moeten zij daarbij een verklaring en een onderbouwing aanleveren.