Informatieavond MIRT-verkenning A1-A30

28-02-2020  De aansluiting A1-A30 bij Barneveld vormt in de huidige situatie een steeds groter knelpunt voor de doorstroming en de verkeersveiligheid met name op de A1. Dit knelpunt staat al enkele jaren hoog  in de file-top-tien van Nederland. Onderzoek wijst uit dat zonder maatregelen de maatschappelijke kosten binnen tien jaar verder oplopen naar twintig tot veertig miljoen euro per jaar. Rijk, provincie en gemeenten hebben onlangs een lijst opgesteld van achttien mogelijke oplossingen. Deze worden op 29 januari a.s. toegelicht op een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Productie- en handelsbedrijven hebben veel baat bij het verbeteren van de doorstroming bij dit knelpunt. evofenedex lobbyt dan ook al geruime tijd voor het aanleggen van een volwaardige ongelijkvloerse aansluiting tussen de A1 en de A30. Met het reserveren van veertig miljoen door het Rijk, provincie en de regio is de lobby succesvol geweest en is het project begin 2019 de fase van verkenning van mogelijke oplossingen ingegaan. 

Achttien oplossingen

evofenedex is in diverse werksessies betrokken geweest bij het proces en het in beeld brengen van de mogelijke oplossingen. Rijk, provincie en gemeenten hebben onlangs een lijst opgesteld van achttien mogelijke oplossingen voor de aanpak van het gebied A1-A30 Barneveld en Voorthuizen. Het betreft ook oplossingen waarbij de aansluiting met de N301 vervalt.

Op 29 januari a.s. vindt er in Barneveld een  informatiebijeenkomst plaats waarin bedrijven en omwonenden kennis kunnen nemen van deze mogelijke oplossingen. Deze oplossingen zijn globaal en nog niet definitief. De effecten wat betreft verkeer, natuur en kosten moeten nog verder worden onderzocht en uitgewerkt. evofenedex blijft nauw betrokken bij het verdere proces. Eind 2020 leggen de samenwerkende overheden één oplossing (het voorkeursalternatief) voor aan de minister. 

Deelname aan de informatiebijeenkomst is zonder opgave mogelijk.