30-01-2012  EVO heeft gedupeerden per e-mail geïnformeerd over de mogelijkheden om de schade ten gevolge van de stremming bij sluis Eefde vergoed te krijgen. EVO stelt daarbij voorop dat de inspanningen van Rijkswaterstaat en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om de situatie op te lossen, prioriteit hebben.

De mogelijkheden die EVO ziet om schade vergoed te krijgen, zijn: de nadeelcompensatieregeling, onrechtmatige overheidsdaad en opstalaansprakelijkheid.

Nadeelcompensatie

Vorige week besloot minister Schultz van Haegen de nadeelcompensatieregeling open te stellen voor gedupeerde schippers en bedrijven. Hoewel EVO dit gebaar van de minister waardeert, zijn er redenen om aan te nemen dat niet alle bedrijven in aanmerking komen voor deze regeling.

Onrechtmatige daad

In die gevallen bestaat de mogelijkheid om Rijkswaterstaat aan te spreken op grond van onrechtmatige daad. Het naar beneden vallen van de sluisdeur zal dan moeten worden aangemerkt als een fout van Rijkswaterstaat. De uitkomsten van het TNO-onderzoek kunnen daarbij doorslaggevend zijn. Het gevolg is echter dat een schadeclaim op deze grond op dit moment nog niet kan worden gemotiveerd.

Risicoaanspakelijkheid

EVO ziet nog een andere mogelijkheid om Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen. Rijkswaterstaat heeft immers als eigenaar en beheerder van de sluis, een risicoaansprakelijkheid voor dit opstal. In dit kader is van belang of de sluis deugdelijk is en of is voldaan aan de eisen die in de gegeven omstandigheden aan de opstal mag worden gesteld.

De komende dagen en weken wordt meer duidelijkheid verwacht over de nadeelcompensatieregeling en over het TNO onderzoek. Beide zijn van belang bij de juridische kant van de schadevergoeding en -afwikkeling.

Het voorgaande betekent dat het nu nog niet eenvoudig is vast te stellen van welke mogelijkheid bedrijven het best gebruik kunnen maken om de schade vergoed te krijgen. EVO volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft in nauw contact met andere betrokkenen, zoals Rijkswaterstaat, de Combi Terminal Twente, advocaten en verzekeraars.

EVO is gedupeerden graag van dienst met toelichting en nadere informatie. Bovendien kunnen EVO-leden op grond van hun lidmaatschap, rekenen op juridisch advies, bijvoorbeeld bij het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie.